Το ιστολόγιο της Προλεταριακής Σημαίας παύει να λειτουργεί. Από αυτό το Σαββατοκύριακο συγχωνεύεται με την ιστοσελίδα του ΚΚΕ(μ-λ) σε μια νέα κοινή ιστοσελίδα της οποίας η διεύθυνση θα είναι η http://www.kkeml.gr/.

26 Απρ 2013

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Μάο Τσετούνγκ, Φιλοσοφικά Κείμενα

Την Παρασκευή 12 Απρίλη πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Εκτός των Τειχών, η παρουσίαση της νέας έκδοσης των εκδόσεων Εκτός των Τειχών, το βιβλίο Μάο Τσετουγκ, Φιλοσοφικά Κείμενα. Με την παρουσία αρκετού κόσμου που γέμισε το χώρο του βιβλιοπωλείου και του καφέ, παρουσιάστηκε, κατά τη γνώμη μας, ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια του έργου του Μάο Τσετούγκ, χρήσιμο και αναγκαίο για τη διαπαιδαγώγηση και την καθοδήγηση των νέων αγωνιστών του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας.
Αφού παρουσιάστηκαν οι συντελεστές και η διαδικασία ολοκλήρωσης της εκδοτικής προσπάθειας, εξηγήθηκε η αναγκαιότητα για νέες μεταφράσεις και εκδόσεις των κλασικών κειμένων του κομμουνιστικού κινήματος. Οι οποίες δεν αρκεί να είναι συμπληρωμένες με ανέκδοτα μέχρι σήμερα κείμενα στα ελληνικά, αλλά το σπουδαιότερο με νέες εισαγωγές και σχόλια ώστε να συνδέονται με τις συγκεκριμένες συνθήκες της εποχής μας. Επίσης ελπίζουμε ότι η νέα αυτή έκδοση, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα φιλοσοφικά έργα του Μάο, θα αποτελέσει ερέθισμα για ένα δημιουργικό διάλογο και θα συμβάλλει στην παραγωγή πολιτικών και θεωρητικών κειμένων που έχουμε σήμερα ανάγκη για την ενδυνάμωση και ανασυγκρότηση του κινήματος αντίστασης, ανατροπής με κατεύθυνση την επαναστατική προοπτική.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις τριών συντρόφων οι οποίοι εστίασαν σε συγκεκριμένες πτυχές του μαοϊκού έργου, σε σχέση πάντα με την προσφορά του Μάο στον εμπλουτισμό του διαλεκτικού υλισμού.
Ο σ. Μανόλης Αρκολάκης αναφέρθηκε σε τρία θέματα που αναλύονται διεξοδικά από τον Μάο, προχωρώντας παραπέρα το θεωρητικό έργο των προηγουμένων θεωρητικών του διαλεκτικού υλισμού: για τη διάκριση μεταξύ τυπικής λογικής και διαλεκτικής μεθόδου, για τη διαμάχη στο κατά πόσο «το ένα διαχωρίζεται σε δύο» είναι σημαντικότερο από «τα δύο συνδυάζονται σε ένα» στην ανάλυση και την εφαρμογή του νόμου της ενότητας των αντιθέτων και τέλος για το ζήτημα βάσης και εποικοδομήματος, το βαθμό καθορισμού και πώς η έννοια του αλληλοκαθορισμού αναπτύχθηκε στην περίοδο της ταξικής πάλης σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης.
Ο σ. Χρίστος Μάης προσπάθησε να παρουσιάσει τα σημαντικότερα σημεία της μαοϊκής μεθοδολογίας μέσα από την εξέταση των πρώιμων κειμένων του Μάο, πριν τη συγγραφή των πρώτων φιλοσοφικών του έργων, καταδεικνύοντας ότι η μεθοδολογία αυτή διατρέχει το σύνολο του έργου και της πρακτικής του Μάο. Συγκεκριμένα, κατέληξε σε τρεις θέσεις σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της μαοϊκής σκέψης: 1) Μεθοδολογία διαλεκτικού υλισμού ανεξαρτήτως από το είδος ή το μέγεθος του προβλήματος 2) Ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης, στις συγκεκριμένες συνθήκες. Ανάλυση του προβλήματος προς επίλυση αλλά και της στοχοθεσίας προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση 3) Ανάλυση των τακτικών που υπηρετούν την κύρια στρατηγική αλλά και ανάλυση του συνόλου των πτυχών της στρατηγικής αυτής.
Τέλος, ο σ. Κώστας Βλαχόπουλος επικεντρώθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κείμενα του Μάο, «για την αντίθεση», παρουσιάζοντας τα βασικά των αντιθετικών σχέσεων, όπως ερμηνεύονται στο διαλεκτικό υλισμό καθώς και τη διάκριση ανάμεσα σε ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές αντιθέσεις και πώς μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας τους. Επακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις οι οποίες κατέδειξαν ότι το έργο του Μάο αποτελεί συμβολή πρώτα και κύρια για την επαναστατική πράξη.
Οι γραπτές τοποθετήσεις θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα των εκδόσεων, ενώ σε επιμελημένη μορφή θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Αντίθεση. Μετά το Πάσχα, θα ακολουθήσουν περισσότερες παρουσιάσεις και συζητήσεις με αφορμή το βιβλίο του Μάο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.