Το ιστολόγιο της Προλεταριακής Σημαίας παύει να λειτουργεί. Από αυτό το Σαββατοκύριακο συγχωνεύεται με την ιστοσελίδα του ΚΚΕ(μ-λ) σε μια νέα κοινή ιστοσελίδα της οποίας η διεύθυνση θα είναι η http://www.kkeml.gr/.

17 Ιαν 2013

Αλλαγή των περιοχών μετάθεσης
Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ

Μέσα στις χριστουγεννιάτικες διακοπές το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αλλαγή των περιοχών μετάθεσης των εκπαιδευτικών έτσι ώστε για το σύνολο σχεδόν της χώρας (λίγες εξαιρέσεις αφορούν τη νησιώτικη Ελλάδα, Κυκλάδες-Δωδεκάνησα κ.λπ.) κάθε νομός να θεωρείται πλέον μία περιοχή μετάθεσης.
Ο υφ. Παιδείας Παπαθεοδώρου δήλωσε για την εξέλιξη αυτή: «…Ο εξορθολογισμός του χάρτη μεταθέσεων και η ομαδοποίηση των περιοχών μεταθέσεων έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς για επιλογές τοποθετήσεων σε μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων, ενώ ευνοείται και η μετακίνηση μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων αυτών...»
Με άλλα λόγια, ο «εξορθολογισμός» πρακτικά σημαίνει παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών με άμεση στόχευση την κατάργηση των οργανικών θέσεων και κατ’ επέκταση της μονιμότητας, την εξαφάνιση των κενών στα σχολεία ώστε να δικαιολογηθούν οι μηδενικοί διορισμοί μονίμων αλλά και αναπληρωτών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των μνημονίων. Σημαίνει ότι οι διαθέσεις εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία ή και σε άλλες βαθμίδες (Α/θμια) δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς από τις μέχρι τώρα περιοχές μετάθεσης, οπότε ο εκπαιδευτικός θα συμπληρώνει το ωράριό του σε σχολεία που μπορεί να απέχουν ακόμα και εκατοντάδες χιλιόμετρα (εννοείται χωρίς αποζημίωση) και θα βρίσκεται μόνιμα σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης. Σημαίνει ότι δημιουργεί και άλλες ανισότητες μεταξύ των υπηρετούντων εκπαιδευτικών μέσα από την επανατοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τη διαίρεση εντός του κλάδου.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στο υπάρχον νομικό οπλοστάσιο του υπουργείου (ν. 3848/10 και ν. 4093/12 - 3ο μνημόνιο) που προβλέπει τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, μοιράζοντας φύλλα πορείας σε όσους επιλέξει το υπουργείο. Γιατί, σύμφωνα με σχετική διάταξη του 3ου μνημονίου, ο υπουργός θα ορίσει τους όρους υπεραριθμίας σε επίπεδο σχολείου ή δήμου και τις περαιτέρω υποχρεωτικές μετακινήσεις όσων κριθεί ότι πλεονάζουν.
Στα σχολεία το κλίμα είναι βαρύ, με τους εκπαιδευτικούς να «εξαντλούν» το ενδιαφέρον τους στις τεχνικές λεπτομέρειες των ζητημάτων. Αυτό προκύπτει ως παράγωγο των παραπάνω άσχημων εξελίξεων μαζί με τα άλλα που ετοιμάζει το υπουργείο (κλεισίματα σχολείων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση διδακτικού ωραρίου, αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο κ.λπ.), την αύξηση -το τελευταίο διάστημα- της κρατικής και υπηρεσιακής τρομοκρατίας με τα καθημερινά «εντέλλεσθε» και φυσικά της κινηματικής αδράνειας που επικρατεί στον κλάδο.
Αυτό που παραμένει (το) ζητούμενο είναι το σπάσιμο της αδράνειας και η άμεση προετοιμασία του κλάδου για να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική. Αυτό δεν θα μας το προσφέρει καμιά ΟΛΜΕ ή ΔΟΕ, αλλά αποτελεί καθήκον παρατάξεων-σχημάτων-αγωνιστών εκπαιδευτικών που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών, να προχωρήσουν από κοινού σε σχεδιασμένες παρεμβάσεις συζήτησης και δράσης που θα συγκροτούν τον κλάδο μέσα στα σωματεία, για να αναμετρηθεί με αυτή την πολιτικής της φτώχειας και της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων με τη διεξαγωγή μέσα στο Γενάρη γενικών συνελεύσεων πανελλαδικά.