Το ιστολόγιο της Προλεταριακής Σημαίας παύει να λειτουργεί. Από αυτό το Σαββατοκύριακο συγχωνεύεται με την ιστοσελίδα του ΚΚΕ(μ-λ) σε μια νέα κοινή ιστοσελίδα της οποίας η διεύθυνση θα είναι η http://www.kkeml.gr/.

10 Φεβ 2013

Αριστερή Μετωπική Πάλη στη Σάμο

Ξεκίνησε στη Σάμο η προσπάθεια για τη συγκρότηση της Αριστερής Μετωπικής Πάλης. Πρόκειται για ένα πολιτικοκινηματικό μόρφωμα που επιδιώκει να έχει ένα σαφές αριστερό πρόσημο και να προωθεί, να υποστηρίζει και, γιατί όχι, ακόμη και να πρωτοστατεί στην μετωπική πάλη εργαζομένων-ανέργων-νεολαίας απέναντι στη βάρβαρη πολιτική του καπιταλισμού-ιμπεριαλισμού. Η ανταπόκριση σε αυτή την πρώτη δημόσια συζήτηση, που έγινε τη Δευτέρα 4/2, κρίνεται θετική. Πραγματοποιήθηκε μια καλή συζήτηση σε σχέση με το τι έχουμε σαν λαός απέναντί μας και το τι καλούμαστε να οικοδομήσουμε, σε σχέση με το χαρακτήρα και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει αυτή η παρέμβασή μας, αλλά και σε σχέση με την ανάγκη περισσότερος κόσμος να πλαισιώσει την προσπάθεια. Αναδείχτηκε η αναγκαιότητα σύνδεσης και συντονισμού της προσπάθειας με αντίστοιχες ανά τη χώρα, όπως είναι τα σχήματα της ΠΑΑΣ. Υπήρξε γόνιμος προβληματισμός σχετικά με τα ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πεδίο μιας πρώτης παρέμβασης, όπως είναι το ζήτημα της υγείας και της διάλυσης των δομών υγειονομικής περίθαλψης και το ζήτημα της κατάργησης ενός εκ των τριών τμημάτων του πανεπιστημίου. Ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να συγκεκριμενοποιήσουμε, όσο μπορούμε, την πολιτική μας κατεύθυνση για το άμεσο διάστημα και να προσδιορίσουμε και τη λειτουργία μας, έτσι ώστε να είναι ανοιχτή σε κάθε έναν που έχει τη διάθεση να κινηθεί σε ένα ανάλογο πλαίσιο.