Το ιστολόγιο της Προλεταριακής Σημαίας παύει να λειτουργεί. Από αυτό το Σαββατοκύριακο συγχωνεύεται με την ιστοσελίδα του ΚΚΕ(μ-λ) σε μια νέα κοινή ιστοσελίδα της οποίας η διεύθυνση θα είναι η http://www.kkeml.gr/.

12 Νοε 2012

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ(μ-λ)
Μια πλούσια και ζωντανή διαδικασία

Στις 27 και 28 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η σύσκεψη στελεχών του ΚΚΕ(μ-λ) με στό-χο να συζητηθούν οι κατευθύνσεις και οι στόχοι πάλης στα διάφορα μέτωπα, αλλά και τα χαρακτηριστικά της παρέμβασής μας στους διάφορους τομείς δουλειάς. Μια συζήτηση ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη στη σημερινή φάση που διανύει το λαϊκό και εργατικό κίνημα, με την επίθεση του συστήματος σε πλήρη εξέλιξη. Γι’ αυτό και η οργάνωσή μας αρκετά έγκαιρα, από την άνοιξη κιόλας, έθεσε την ανάγκη για την πραγματοποίηση αυτής της σύσκεψης.
Εάν κάτι χαρακτήρισε τη διαδικασία της σύσκεψης, αυτό ήταν ο πλούτος του προβληματισμού, κάτι που φάνηκε, εξάλλου, και από τα κείμενα του προσυσκεψιακού διαλόγου. Η δουλειά στις συνοικίες, η παρέμβαση στους εργαζόμενους και τους άνεργους, η νεολαία και τα ζητήματα που την απασχολούν, αλλά και μια σειρά θεματικές ενότητες όπως ο χαρακτήρας της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, τα χαρακ-τηριστικά της εξάρτησης, η αντίσταση στο φασισμό και τη φασιστικοποίηση, ήταν μερικά μόνο από τα ζητήματα που αναδείχτηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.
Στόχος της οργάνωσής μας είναι αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί, ο διάλογος πάνω στα ζητήματα της περιόδου να εμπλουτιστεί και να βαθύνει, καθώς όλο και περισσότεροι σύντροφοι και συναγωνιστές νιώθουν την ανάγκη να συμβάλουν με την άποψή τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες σχεδόν τις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της σύσκεψης είχε η Πρωτο-βουλία για Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία. Σκέψεις και παρατηρήσεις για το προχώρημα και το ρίζωμά της, κριτική για τις καθυστερήσεις, αλλά με κοινό στοιχείο την αναγνώριση της ανάγκης να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, να αναδείξει το πολιτικό της στίγμα, να ανοιχτεί θαρρετά στον κόσμο, να δημιουργήσει γεγονότα.
Στα πολύ θετικά στοιχεία της σύσκεψης καταγράφεται και η ζωντάνια της συμμετοχής της νεολαίας. Και στον προσυσκεψιακό διάλογο, αλλά και στη σύσκεψη, η συμμετοχή της νεολαίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, εμβαθύνοντας σε ζητήματα που αφορούν την παρέμβαση σε μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, αλλά και ανοίγοντας τον προβληματισμό για την ενασχόληση με την εργαζόμενη-άνεργη νεολαία, τη νεολαία που έχει πεταχτεί έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Φυσικά, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στα ζητήματα που ανέδειξαν τα δύο εισηγητικά κείμενα, το κείμενο του απολογισμού για την περίοδο 2008-2012 και το κείμενο που αναφέρεται στον «δικό μας δρόμο» στο δρόμο που πρέπει να χαράξει και να ακολουθήσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα κόντρα στον κα-πιταλιστικό μονόδρομο. Δρόμος που υπηρετείται από το τρίπτυχο «αντίσταση-διεκδίκηση-ανατροπή» και στοχεύει να δημιουργήσει τους όρους για την επαναστατική ανατροπή.
Ένα «πρόβλημα» που ανέδειξε η σύσκεψη ήταν ότι η ευρύτητα των ζητημάτων αλλά και το πλήθος των τοποθετήσεων δεν επέτρεψαν την επαρκή συζήτηση πάνω σε όλα τα ζητήματα. Γι’ αυτό και προ-έκυψε η ανάγκη για ιδιαίτερες θεματικές συσκέψεις, κυρίως στο ζήτημα της νεολαίας και των εργα-ζομένων.
Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα το ΚΟ του ΚΚΕ(μ-λ) θα κάνει μια συνολική αποτίμηση της σύσκεψης αυτής και θα καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις πάνω στα θέματα που ανέδειξε όλη η διαδικασία.